G.M.GROUP
SECURITY

พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมการรักษาความปลอดภัย
ที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี.เอ็ม.กรุ๊ป 999 จำกัด เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งล้วนแต่ผ่านการเป็นมืออาชีพในงานรักษาความปลอดภัยมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี โดยเล็งเห็นว่างานรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมในปัจจุบัน ที่นับวันจะมีปัญหาทั้งด้านรักษาความปลอดภัยและภัยต่างๆ ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในส่วนของธุรกิจเอกชนที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดการแข่งขันมากในปัจจุบัน

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี.เอ็ม.กรุ๊ป 999 จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 โดยธุรกิจหลักคือ การให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย สำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี บริษัท รักษาความปลอดภัย จี.เอ็ม.กรุ๊ป 999 จํากัด เป็นบริษัทของคนไทยทั้งหมด ก่อตั้งขึ้นจากคณะผู้บริหารกลุ่มหนึ่งที่มีประสบการณ์ในด้านบริหารงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย โดยคณะบุคคลนี้มีแนวความคิดปรัชญาความมุ่งมั่น และความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม และการพัฒนาในด้านการบริการ การรักษาความปลอดภัย เพิ่มพูนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยกระดับอาชีพรักษาความปลอดภัย ให้ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการด้วยการบริการครบวงจร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการ

วิสัยทัศน์

1. เป็นผู้นำด้านงานรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย 2. มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับ การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 3. เป็นเลิศเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และ ค่าจ้างในสายอาชีพ 4. เป็นผู้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานรักษาความปลอดภัย 5. ยึดมั่น ธรรมาภิบาล (Good Governance)

ทำไมต้องเลือก G.M.GROUP ?

ผู้ชำนาญการวิชาชีพรักษาความปลอดภัยที่มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี มั่นใจด้วยลูกค้าที่ไว้วางใจหลากหลายอุตสากรรมจากบริษัทขั้นนำเลือกใช้บริการจาก G.M. GROUP

ความมั่นคงการเติบโต
ฝึกอบรม
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของผู้บริหารและทีมงาน
คุณภาพและรางวัล
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
นวัตกรรมสมัยใหม่

นวัตกรรมสมัยใหม่

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี.เอ็ม.กรุ๊ป 999 จำกัด ได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนา ระบบการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยให้บุคลากรของทุกฝ่ายงานทำงานอย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการควบคุมมากยิ่งขึ้น

G.M.GROUP APPLICATION

สามารถติดตามการทำงานได้ง่าย และตลอดเวลาผ่านทาง Mobile Applcation มี Android Application ให้ผู้ว่าจ้าง Download ได้ผ่าน Play store และมี iOS Application ให้ผู้ว่าจ้าง Download ได้ผ่าน App store

 • Real time Check in-out

  (บันทึกเวลาเข้าออกงาน)

 • Real time Report

  (รายงาน)

screen
screensdst
screen_09
screen_07
 • Real time Notify

  (แจ้งเหตุ)

 • Real time Guard Tour

  (เดินตรวจ)

บริการของเรา

การให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยมีแนวความคิดปรัชญาความมุ่งมั่น และความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม และการพัฒนาในด้านการบริการ การรักษาความปลอดภัย เพิ่มพูนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยกระดับอาชีพรักษาความปลอดภัย ให้ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการด้วยการบริการครบวงจร

ธนาคาร
หน่วยงานราชการ
หมู่บ้าน
อาคาร
โรงงาน

ลูกค้าของเรา

เกียรติบัตร และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

กิจกรรม G.M.GROUP

ติดต่อเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี.เอ็ม.กรุ๊ป 999 จํากัด

ที่อยู่ :

บจก.รักษาความปลอดภัย จี.เอ็ม.กรุ๊ป 999 จำกัด 757/5-6 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310

โทรศัพท์ :

02-210-0004 ,064-586-9938

อีเมล์ :

info@gmgroup.co.th